Logo
Prosjekter - Samisk Reiseliv /

Samisk reiseliv i Nord-Norge er et utviklingsprosjekt for samisk reiseliv i Nord-Norge med fokus på nettverksarbeid, markedsrettet produktutvikling, kompetanseheving, kunnskapsproduksjon og FoU-aktivitet.

Prosjektet er finansiert av Sametinget, Innovasjon Norge i Nordland, Troms og Finnmark, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune, VRI Troms, VRI Finnmark og næringen.

Prosjektet har pr 31.12.14 37 deltakere fra hele Nord-Norge. Det er opprettet en egen styringsgruppe for prosjektet, med Ellinor Guttorm Utsi som styringsgruppens leder.

Prosjektperiode: september 2012-desember 2015.

 

Dokumenter tilgjengelig i prosjektet:

Samisk Reiseliv og salg av kulturuttrykk. Reni J Wright, UiT Norges Arktiske Universitet, 2014

Rapport Samisk Reiseliv i Nord-Norge år 1

Rapport Samisk Reiseliv i Nord-Norge år 2

Nyhetsbrev nr. 1/14

 

For mer informasjon om prosjektet, kontakt prosjektleder
Beate Juliussen, tlf 900 38 199