Logo

Finnmarkskonferansen

Sammen med Alta Kraftlag og Ishavskraft arrangerer Kunnskapsparken Origo den årlige store næringskonferansen i Alta, Finnmarkskonferansen. Konferansen skal synliggjøre innovasjons- og næringsaktørene i regionen, og fokusere på mulighetene for verdiskapning og utvikling. Finnmarkskonferansen skal ha fokus på fremtiden og utvikling av nordområdene.

Finnmarkskonferansen.no