Logo

Inkubator Nord

Origo har prosjektledelsen i Inkubator Nord og driver denne sammen med næringshagene i Finnmark. Formålet er å stimulere til etablering av nye vekstbedrifter og bidra til å øke overlevelsesevne og suksessgrad hos disse.

Inkubatorbedrifter tilbys:

  • Veiledning i bedriftsetablering og forretningsutvikling
  • Sosialt og faglig nettverk (av likesinnede)
  • Kontorlokaler
  • Nettverk til bedrifter, kompetansemiljøer og det offentlige virkemiddelapparat
  • Støtte til kompetanseheving og tilknytting av mentor


Link til Inkubator Nords hjemmesider:

WWW.INKUBATORNORD.NO