Logo
Nyhetsartikkel /

Millionsatsing på næringsutvikling i Finnmark

Skrevet av: Liss Guddingsmo         Dato: 03.01.13 09:30

Origo Nord AS og ProBarents AS tatt opp i ny nasjonal inkubasjonssatsing fra 2013 – Får til sammen 24 millioner til næringsutvikling i satsingsperioden

SIVA har i dag tatt opp Origo Nord AS i Alta og ProBarents AS i Hammerfest i den nye nasjonale inkubasjonssatsingen fra 2013. Miljøene sikres en årlig bevilgning på 1,2 mill. kroner hver i 10 år, tilsvarende 24 millioner i satsingsperioden. Dette er en betydelig satsing på nyskaping og næringsutvikling i Finnmark. Hovedmålet med satsingen er økt verdiskaping ved at flere gode ideer utvikles til nye vekstbedrifter, samt å gi ny vekst i etablerte virksomheter.

Den nasjonale inkubasjonssatsingen er en tiårig satsing fra 2012, og inkubatorene sikres en langsiktig finansiering. Det har kommet inn mange gode søknader, og konkurransen om midlene er betydelig. Det har vært dialog med fylkeskommunene i prosessen.

Gjennom satsingen ønsker SIVA å videreutvikle og profesjonalisere inkubatornettverket i Norge. For inkubatorene innebærer dette en langsiktig og noe forsterket finansiering som gir bedre mulighet til å lykkes med økt nyskaping og vekst. Flere evalueringer viser at inkubasjon er et treffsikkert virkemiddel for å skape flere levedyktige bedrifter.

I en inkubator får gründere profesjonell hjelp til å utvikle sin bedrift og sine ideer. Dette innebærer bistand til forretningsutvikling, markedsføring og mentorordninger. I tillegg får inkubatorbedriftene tilgang på lokaler og støttefunksjoner. Årlig springer om lag 150 nye bedrifter ut fra de ulike inkubatormiljøene, dette er i hovedsak vekstbedrifter med ambisjon om et internasjonalt marked. I SIVAs inkubasjonssatsing står profesjonalisering og kompetanseheving sentralt.

Nærings- og Handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet finansierer inkubatorprogrammet. Kriteriene for tildeling av midler er knyttet til kvalitet og miljøenes evne til å nå målene knyttet til nyskaping og vekst. Programmidlene fra Kommunal- og Regionaldepartementet prioriteres innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.

NYHETER:

11.09.2017
Ny nettside
11.05.2015
Ny prosjektleder i Origo
09.01.2015
Styrekompetansekurs
11.04.2014
Ny prosjektleder i Origo
[ NYHETSARKIV