Logo
Nyhetsartikkel /

Merker holdningsendringer i Finnmark

Skrevet av: Elisabeth Andersen         Dato: 26.09.12 13:24

Leder i NHOs organisasjon for kunnskaps- og teknologibedrifter (Abelia), Paul Chaffey, opplevde et annerledes Finnmark da han deltok på Finnmarkskonferansen i begynnelsen av september. Oppholdet i Alta ga et inntrykk av store holdningsendringer blant befolkningen.

- Jeg har etter hvert besøkt Finnmark en del ganger siden tidlig på 90-tallet, og opplever at det virkelig har skjedd noe med holdningene de siste årene. Fra å være ganske problemorientert, og opptatt av at ressurser og verdier forsvant ut av fylket, er man i dag veldig mulighetsorienterte og opptatt av hva som skal til for å trekke til seg det man trenger av talenter og kunnskapsbasert næringsliv.

Dette skriver Chaffey i sin egen blogg, der han også trekker fram sitt møte med flere suksessbedrifter fra Finnmark, som med basis i kunnskap og innovasjon har lyktes langt utover det lokale markedet.

 

Da han i etterkant av Finnmarkskonferansen fikk en omvisning i Kunnskapsparken av administrerende direktør, Jan Dølør i Origo, fikk han også en innføring i hvilke nye muligheter som nå er i ferd med å åpne seg opp i Finnmark. Abelia-lederen oppsummerer mulighetene som så store at det vil være attraktivt å være kunnskapsbedrift i regionen fremover:

- For det første er det naturligvis en stor aktivitetsøkning innenfor olje- og gassvirksomhet. Det skal bores flere nye letebrønner i Barentshavet og Goliat-feltet kommer snart i produksjon. For det andre er det en sterk satsting på fornybar energi i form av noen store vindkraftverk som skal bygges. Disse aktivitetene er også årsak til at det er gitt konsesjon for byggingen av en
ny kraftlinje fra Ofoten til Hammerfest til 8 milliarder kroner. For det tredje er det flere planer om å utvikle industri for å utnytte mineralressursene i Finnmark. Dette er til dels omstridte prosjekter, men potensielt er det store muligheter for verdiskaping og eksport. Og for det fjerde er det store muligheter dersom Nordøstpassasjen tas i bruk av lasteskip. Denne nordlige sjøruten gjør avstanden mellom Nord Europa og Asia mye kortere, og Finnmarks havner er plutselig helt sentralt plassert langs ruten. Nå er det slik at disse fire fremtidsmulighetene også hver for seg er temmelig store. Til sammen skaper de noen virkelig enorme muligheter - og utfordringer - for både Finnmark og hele Nord Norge.

 

Les hele innlegget av Paul Chaffeys på hans blogg

 

 

NYHETER:

11.09.2017
Ny nettside
11.05.2015
Ny prosjektleder i Origo
09.01.2015
Styrekompetansekurs
11.04.2014
Ny prosjektleder i Origo
[ NYHETSARKIV