Logo
Nyhetsartikkel /

Consis Alta AS kjøper Origo Økonomipartner AS

Dato: 26.09.12 13:20

Økonomihuset Consis Alta AS kjøper Origo Økonomipartner AS og etablerer seg i Kunnskapsparken. Oppkjøpet er en del av selskapets strategi om kontrollert vekst for å stå sterkere i markedet.

Avtalen ble signert 19. september 2012 etter en periode med forhandlinger. Både eiere og ansatte i selskapene er fornøyd med avtalen, og kundene vil beholde de samme forretningsmessige relasjoner som tidligere.
Daglig leder i Consis Alta, Viggo Wollmann Olsen mener bedriften styrkes betraktelig gjennom oppkjøpet, som omfatter Origo Økonomipartners portefølje og to erfarne og dyktige regnskapsførere.
- I bransjen ser vi stadig flere sammenslåinger og en utvikling mot større enheter. Dessuten kommer det flere aktører på banen som tilbyr samme type produkter. Både revisjonsbransjen og banker er på vei inn i regnskapsbransjen. Også på teknologisiden går utviklingen i en voldsom fart og man må være av en viss størrelse for å kunne henge med. Generelt er det tøffere krav og ikke minst er det en utfordring å finne kvalifisert arbeidskraft, forteller han.
Administrerende direktør Jan S. Dølør i Origo Nord AS, tidligere eier av Origo Økonomipartner AS, hadde opprinnelig ingen planer om å avslutte regnskapsvirksomheten i egen regi. Det har fungert utmerket, og det har vært god økonomi i selskapet. Men da Consis tok initiativet til samtaler, så han at et oppkjøp kunne gagne både kundene og de ansatte ved å komme inn i et større fagmiljø.
- For oss har det vært både viktig og riktig å ha økonomifunksjonen i eget hus gjennom noen år. Regnskapsførerne har høy kompetanse og har jobbet tettere på kunden enn det som har vært normalt i rene regnskapsbyråer. Dette vil de bygge videre på i økonomihuset Consis, hvor de kommer i et større faglig nettverk. Vi tror resultatet kan bli enda bedre produkter for kundene, inkludert oss som vil leie disse tjenestene, påpeker han.
For Origo betyr dette en fokusering på kjernevirksomheten som utvikler, tilrettelegger og pådriver for næringsutvikling. Dette er et område hvor det er god aktivitet og positiv utvikling både lokalt og regionalt. Alt i alt er dette derfor en avtale som alle parter kan være fornøyd med, sier Dølør.
Consis Alta vil fortsatt drive sin virksomhet fra lokalene i Bukta. Men ettersom en stor del av kundene befinner seg på Sentrum vil man også ha kontor i Kunnskapsparken, som er en møteplass og en arena for mange utviklingsprosesser.
- Dette vil være strategisk viktig for å kunne gi gode tjenester til eksisterende kunder og tilegne seg nye, sier Wollmann Olsen.

Om Consis Alta AS:

  • Consis Alta har drevet regnskapskontor siden 1981 og var tidligere kjent som WOCO AS. I 1999 ble selskapet knyttet til Consis-kjeden og fikk navnet Consis Alta.
  • Før oppkjøpet av Origo Økonomipartner hadde selskapet 20 ansatte. Nå blir det 22.
  • I tillegg til at Consis er en av Norges ledende regnskaps- og rådgivningskjeder, har kjeden satset tungt på teknologi de siste årene. Flere millioner er investert i å bygge kompetanse og utvikle løsninger som er best mulig tilrettelagt for kundene.
  • SpareBank1 Nord-Norge overtok aksjemajoriteten i Consis Alta AS i november 2011.

 

Om Origo Økonomipartner AS:

  • Origo Økonomipartner AS har levert tjenester innen regnskap og økonomi siden 2008, og ble opprettet for å yte disse tjenestene til Origos porteføljebedrifter og samarbeidspartnere.
  • Selskapet har to autoriserte regnskapsførere som nå går inn i Consis Alta AS.
  • Origo Økonomipartner har vært 100 % eid av Origo Nord AS.

NYHETER:

11.09.2017
Ny nettside
11.05.2015
Ny prosjektleder i Origo
09.01.2015
Styrekompetansekurs
11.04.2014
Ny prosjektleder i Origo
[ NYHETSARKIV