Logo
Nyhetsartikkel /

Mulighet for finansiering av samarbeid mellom forskning og næring

Skrevet av: Jan S. Dølør         Dato: 25.05.11 09:16

Vi minner om at både bedrifter og FoU-institusjoner har muligheter til finansiering av prosjekter hvor det er samarbeid mellom næring og forskning gjennom VRI Finnmark. VRI står for Virkemidler for regional FoU og innovasjon, og VRI Finnmark eies av Finnmark fylkeskommune og finansieres av dem og Norges Forskningsråd. Høgskolen i Finnmark har prosjektledelsen, og Origo har prosjektkoordinering og sekretariat.

De viktigste målene med VRI Finnmark er:
1. Økt bruk av FoU-kompetanse i innovasjonsprosesser i bedrifter i fylket.
2. Øke bredden i FoU-tilbudet til bedriftene i regionen VRI Finnmark kan støtte bedriftsprosjekter som involverer FoU-miljøer, kvalifiseringsprosjekter til større program og tiltak for å knytte forskningsmiljø og næringsliv tettere sammen.

I tillegg kan VRI støtte seminarer, foresight, dialogkonferanser, workshops og lignende dersom målsettingen er å skape FoU-basert innovasjon.

For mer informasjon kontakt prosjektleder Arild Røkenes ved Høgskolen i Finnmark eller prosjektkoordinator Jan S. Dølør hos Origo. Se også prosjektets hjemmeside www.vrifinnmark.no

NYHETER:

11.09.2017
Ny nettside
11.05.2015
Ny prosjektleder i Origo
09.01.2015
Styrekompetansekurs
11.04.2014
Ny prosjektleder i Origo
[ NYHETSARKIV