Logo
Nyhetsartikkel /

Leverandørutvikling til energisatsing i nord

Skrevet av: Jan Sigurd Johnsen         Dato: 25.05.11 08:56

Origo er deltakere i nettverksprosjektet LUEN – Leverandørutvikling til Energisatsing i Nord. Prosjekteiere er Statnett, Statkraft og Innovasjon Norge (IN).

En viktig satsing for dette nettverket vil bli Statnetts storstilte oppgradering av eksisterende linjenett og ikke minst byggingen av ny 420 kV-linjen fra Balsfjord og helt øst til Kirkenes. Utover dette planlegges store investeringer i vindkraft i Finnmark. Dette åpner for muligheter for lokale leverandører, og det blir arrangert seminarer rundt i landsdelen for å informere om LUEN og om mulighetene. Sett av 16. juni kl 10-16 til åpningsseminaret som skal være i Alta. Nærmere info om program kommer i media og pr epost.

For hele leverandørsatsingen vil det bli lyst ut oppdrag innenfor bygg, anlegg, mekanisk industri, elektrisk og elektronikk, transport, kraner og løfteutstyr, mat, forpleining osv. for flere 10-talls milliarder kroner. Dette er prosjekter som anses for svært interessante for lokale bedrifter. Felles for utbyggingsprosjektene er at det kreves godkjenning i leverandørregisteret Sellicha.

Statnett har allerede utlyst et prosjekt på anbud (Doffin). Dette er en generalentreprise for Skogfoss og Varangerbotn stasjoner.

For mer informasjon, se www.luen.no

NYHETER:

11.09.2017
Ny nettside
11.05.2015
Ny prosjektleder i Origo
09.01.2015
Styrekompetansekurs
11.04.2014
Ny prosjektleder i Origo
[ NYHETSARKIV