Logo
Nyhetsartikkel /

Tre nye år for VRI Finnmark

Skrevet av: Liss Guddingsmo         Dato: 18.02.11 14:31

VRI Finnmark er et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom næringsliv og forskning i fylket. Prosjektet kan bidra med hjelp til å finne riktig forskningskompetanse til utfordringer som bedrifter står ovenfor innen mange ulike områder. I tillegg til regionens egne FoU-miljø, har VRI nettverk over hele landet. Bedrifter kan få støtte fra VRI Finnmark til å utvikle forprosjekter sammen med forskere, og til å ha forskere eller studenter (master- eller doktorgrad) i bedriften i perioder for å jobbe med konkrete utviklingstiltak.

Dersom din bedrift har oppgaver eller utfordringer som du lurer på om du kan få hjelp til å løse, finnes det mer informasjon på www.vrifinnmark.no.
VRI Finnmark er et samarbeidsprosjekt som inngår i det nasjonale VRI-programmet til Norges Forskningsråd. Finnmark fylkeskommune er prosjekteiere og Høgskolen i Finnmark har prosjektledelsen mens Origo er prosjektkoordinatorer og sekretariat. Andre sentrale aktører er Innovasjon Norge Finnmark, LO, NHO og næringshagene i fylket. I tillegg gjennomfører Norut Alta et forskerprosjekt.

Kontakt prosjektleder Arild Røkenes på 906 85 572 eller Jan S. Dølør på jan.dolor@origonord.no dersom du ønsker mer informasjon.

NYHETER:

11.09.2017
Ny nettside
11.05.2015
Ny prosjektleder i Origo
09.01.2015
Styrekompetansekurs
11.04.2014
Ny prosjektleder i Origo
[ NYHETSARKIV