Logo
Nyhetsartikkel /

Stor interesse for IKT-nettverk

Skrevet av: Hege Elisabeth Johansen         Dato: 09.12.10 12:05

Finnes det grunnlag for et IKT-nettverk i Alta? Motivasjonen og interessen for et videre arbeid knyttet til et IKT-nettverk er ifølge Jan S. Dølør i Origo, stor.


– Rundt tjue deltakere fra ulike IKT-bedrifter i Alta, samt noen bedrifter som har IKT som viktig innsatsfaktor, deltok på en kick-off som ble arrangert i Kunnskapsparken nå i høst. I tillegg til faglige innslag fra IKT Grenland, Invenia og Franklin Covey, framgikk det at det er stor interesse for satsing på et nettverksprosjekt i Alta. Tilbakemeldingen var entydig positiv, sier Dølør.

 

Økt vekst og sterkere utvikling
Utviklingen innen IKT-miljøet i Alta har de senere år vært positiv, med flere bedrifter innen ulike deler av IKT-næringen; programvare­utvikling, mobilapplikasjoner, nettverksdrift, support og handel. Mange av bedriftene er riktignok forholdsvis små, men likevel er grunnlaget for et bedriftsnettverk innen IKT helt klart til stede.

– Et slikt nettverk vil kunne gi økt vekst og sterkere utvikling, poengterer Dølør.

 

Vil spisse IKT nettverket mot flere bransjer
Målet med en forstudie som er gjort har i tillegg til å avklare grunnlaget for et nettverksprosjekt mellom IKT-bedrifter i kommunen, vært å rekruttere partnere til et forprosjekt, finne de områdene hvor nettverks­samarbeid kan gi størst effekter for IKT-bedriftene, samt kartlegge mulighetene for samarbeid med IKT-Grenland, Høgskolen i Finnmark og andre FoU-miljø og nettverk.


– Man har blant annet også ønsket å finne ut av om det finnes grunnlag for spissing av IKT nettverkets satsning mot sektorer og bransjer som for eksempel oppdrett, bygg & anlegg, energi eller andre sektorer og bransjer der Alta har fortrinn, og der innovativ bruk av IKT vil kunne gi aktører i disse sektorene fortrinn, beskriver Jan S. Dølør videre. Et annet viktig moment, er at man samlet står sterkere i arbeidet med rammefaktorer, kompetanseutvikling og synliggjøring av bransjen, tilføyer Dølør.

 

Høstens forstudie har vært finansiert av Innovasjon Norge. En styringsgruppe med representanter fra Eltele, Ascella, K2 Solutions, IT-Partner Finnmark og Origo skal nå jobbe fram en plan for det videre arbeidet. Målet er at man skal ha gjennomført et forprosjekt i løpet av første halvdel av 2011.


Vil du vite mer om prosjektet, kontakt

Jan S. Dølør i Origo
på Mobil +47 911 72 725 eller på
e-post: jan.dolor@origonord.no

NYHETER:

11.09.2017
Ny nettside
11.05.2015
Ny prosjektleder i Origo
09.01.2015
Styrekompetansekurs
11.04.2014
Ny prosjektleder i Origo
[ NYHETSARKIV