Logo
Nyhetsartikkel /

Fluefiskemagasin inkubatorbedrift

Skrevet av: Hege Elisabeth Johansen         Dato: 09.12.10 14:45

De skal fremstå som et friskt pust i norsk magasin-sammenheng og bli det beste nisjemagasinet for den skandinaviske fluefiskeren. For guttene bak Norges første magasin i sin sjanger falt det naturlig å etablere seg i Alta.

– Vi som er involverte har stor tilhørighet til Finnmark som fluefiskedestinasjon, og til Alta – som jo er «den norske sportsfiskehovedstaden», fastslår Joakim Andreassen.

 

Tilbys viktig inkubatorstøtte
Andreassen skal være ansvarlig redaktør i den nye magasinet, hvis navn forblir en hemmelighet til nettstedet lanseres utpå vårparten.

Bedriften er nylig tatt opp som inkubatorbedrift hos Inkubator Nord. Fra januar 2011 vil du finne fluefiskeredaksjonen i Origo Nords lokaler i Kunnskapsparken.

Nodeleder, Per Buvik i Origo, beskriver magasinsatsningen om et spennende og innovativt prosjekt.

– Når vi snakker om støtte i inkubatorsammenheng innebærer det at bedriften tilbys kontorlokaler i et aktivt og innovativt utviklingsmiljø. De involverte får faglig støtte, tilbud om veiledning og kompetanseutvikling, og løpende oppfølging i utviklings- og etableringsarbeidet. Bedriften får også tilgang til gode nettverk for vekst og nyskaping, beskriver Buvik.

 

Vil øke fluefisketurisme
Joakim Andreassen er ikke i tvil om at det finnes et stort og spennende marked for et slikt magasin i Norge. Planen er at første nummer skal slippes høsten 2011.
– Vi har selvsagt lyst til å komme i gang med produksjon så snart som mulig, sier fluefiskeentusiasten.

 

I Norge finnes flere magasiner for jakt- og fiskeinteresserte, men ingen norske papirmagasiner som rendyrker fluefiske. Utvalget består ifølge han av noen engelskspråklige magasiner og et par svenske. Ambisjonen er å distribuere det nye magasinet i hele Norge, samt til nabolandene – på lik linje med svenske og danske magasiner som i dag finnes i norske bladkiosker. Andreassen har stor tro på at en slik utgivelse også vil kunne øke fluefisketurismen fra våre naboland.
– Inntrykket er at fluefiske har økt i alle aldersgrupper i Norge og Skandinavia. Antallet fluefiskere bare i Norge er anslått til ca 50 000. Det mener vi absolutt gjenspeiler et markedspotensial for et norsk nisjemagasin, poengterer han.

 

Kjenner fluefiskemiljøet godt
Redaksjonen beskrives som en gjeng unge mennesker med ulik kompetanse. En viktig fellesnevner for alle er en brennende lidenskap for fluefiske. At samtlige har erfaring fra sentrale posisjoner i fluefiske-Norge og kjenner miljøet svært godt er utvilsomt et godt utgangspunkt.

– Kompetansen i redaksjonen innebefatter journalistikk, fotografi, grafisk utforming, salg, gründervirksomhet og web-utvikling. Vi kjenner hverandre godt og har samarbeidserfaring fra tidligere prosjekter, beskriver Andreassen, som selv har bakgrunn som freelance-fotograf innen terrengsykkelindustri både nasjonalt og internasjonalt. Han har også vært redaktør for nordens største fluefiskenettsted i flere år og jobbet som pressefotograf i avis.

Redaksjonen vil i utgangspunktet bestå av redaktør og grafiker/journalist som jobber fulltid og tar seg av den daglige drifta. Resten av de involverte vil bidra ved behov.

 

For ytterligere opplysninger, kontakt Joakim Andreassen
telefon 952 18 967 eller e-post: info@joakimandreassen.com

 

eller kontakt nodeleder i Inkubator Nord i Alta,
Per Buvik, på telefon 928 26 232 eller e-post: per.buvik@origonord.no

Redaktør Joakim Andreassen mener Alta er et perfekt utgangspunkt for et unikt fluefiskemagasin.

NYHETER:

11.09.2017
Ny nettside
11.05.2015
Ny prosjektleder i Origo
09.01.2015
Styrekompetansekurs
11.04.2014
Ny prosjektleder i Origo
[ NYHETSARKIV