Logo
Nyhetsartikkel /

"Rekruttering og bolyst" til frokost i juni

Skrevet av: Elisabeth Andersen         Dato: 19.05.10 09:16

"Rekruttering og bolyst i Finnmark" er tema på vårens siste frokostmøte i regi av Origo og Alta Næringsforening. Forskerne Vigdis Nygaard og Trine Kvidal fra Norut Alta-Áltá presenterer funn fra sitt forskningsprosjekt som skal bidra til å styrke kunnskapen om hvordan arbeidskraft- og rekrutteringsutfordringer håndteres i den nordlige periferien som Finnmark representerer.

I prosjektarbeidet har de fokusert på hvordan tre konkrete bedrifter som i norsk nasjonal sammenheng ligger i en perifer region, jobber med rekruttering. De tre bedriftene som er Kimek, North Energy og Elkem Tana, har alle hatt utfordringer med å rekruttere arbeidskraft, og har til dels valgt forskjellige rekrutteringsstrategier.

Forskerne vil også presentere hvordan kommuneadministrasjonen i Sør-Varanger, Alta og Tana forstår utfordringene knyttet til stedsutvikling og arbeidskraftsbehov, og deres syn er på stedets betydning for rekruttering og tilflytting. Målet med prosjektarbeidet har vært å synliggjøre næringsliv-stedsdynamikker knyttet til rekruttering i de tre kommunene.

Frokostmøtet finner sted i Kunnskapsparken i Alta tirsdag 15. juni klokken 8.30-9.30. Møtet er gratis og åpent for alle.

NYHETER:

11.09.2017
Ny nettside
11.05.2015
Ny prosjektleder i Origo
09.01.2015
Styrekompetansekurs
11.04.2014
Ny prosjektleder i Origo
[ NYHETSARKIV