Logo
Nyhetsartikkel /

DnB NOR tar risiko i nytt næringsliv

Skrevet av: Elisabeth Andersen         Dato: 14.05.10 11:33

Styringsgruppen i Inkubator Nord er godt fornøyd med at DnB NOR nå bidrar med kapital og kompetanse for å hjelpe inkubatoren med å dyrke fram gode ideer. Foran fra venstre; prosjektleder, Jan Dølør, Origo, Ronny Isaksen, Linken Næringshage, Ann-Helen Zachariassen, Hammerfest Næringshage, Trygve Nilsen, Finnmark Fylkeskommune og styringsgruppeleder Arve Tannvik, Kirkenes Næringshage. Fra venstre bak; Nodeleder Alta, Per Buvik, Origo Ulf Hustad, SIVA, Trond Hanssen, Regionbanksjef DnB NOR Finnmark samt Administrerende direktør i Origo, Harald Karlstrøm.

DnB NOR Finnmark vil nå være med på å støtte lokale gründere med vekstpotensial, og gir Inkubator Nord et årlig bidrag på 300.000,- de neste to årene. Midlene skal tilbys bedrifter som er med i ordningen i form av et ”DnB NOR-stipend”.

Avtalen er inngått mellom DnB NOR Finnmark og Inkubator Nord ved Origo som er prosjektansvarlig. Midlene skal fordeles til bedrifter i inkubatoren etter søknad.

Distriktsbanksjef Trond Hanssen forklarer bankens engasjement med ønsket om å involvere seg mer i lokalt næringsliv både for å bidra til vekst men også for å ta lærdom selv;

- Den nye organiseringen av vår bank har gjort oss til herrer i eget hus, og vi er opptatt av å få til vekst i Finnmark. Vi ønsker å involvere oss mer i prosesser som kan være utviklende, og vi vil ta pulsen på det som skjer i vårt eget fylke.

- Vi kommer til å utfordre våre ledere på lokalkontorene til å besøke næringshagene rundt i fylket for å lære mer om hva som rører seg av bedriftsutvikling og for å knytte nettverk, tilføyer Hanssen.

Ved å gå inn som samarbeidspart i Inkubator Nord får banken en plass i styringsgruppen og blir dermed sterkere engasjert i innovasjonsprosesser lokalt. Leder av styringsgruppen, Arve Tannvik fra Kirkenes Næringshage, er glad for at inkubatorordningen blir tilført både mer kapital og mer kompetanse;

- Vi ser det som et kvalitetsstempel at vi klarer å få med oss nye eksterne finansiører, og det er en innovasjon i seg selv at man får med en ekstern aktør som i tillegg til å bevilge kroner og øre kan bidra faglig.

Imponerende engasjement

Administrerende direktør i Origo, Harald Karlstrøm, er imponert over DnB NORs engasjement i nytt næringsliv. Han forteller av Origo gjennom 5 år har utviklet et veldig godt samarbeid med DnB NOR og at han ikke er overrasket over at de nå involverer seg i inkubatorordningen;

- Slik vi kjenner DnB NOR ser vi det som naturlig at de engasjerer seg i innovasjonsarbeid. Det er likevel nokså utradisjonelt for en bank å være villig til å ta risiko i nye bedrifter. Tradisjonelt har banker sett nøye på bedriftenes historie før de har valgt å gå inn. Nå gjør de det stikk motsatte ved å støtte virksomheter i startgropen, men som anses for å ha et potensial for å gjøre suksess.

Hva er Inkubator Nord?

Prosjektet er et samarbeid mellom Origo, Kirkenes Næringshage, Hermetikken Næringshage (Vadsø), Linken Næringshage (Båtsfjord) og Hammerfest Næringshage. Inkubator Nord ledes av en styringsgruppe bestående av en representant fra hver av nodene, en representant fra finansiøren SIVA og nå også en representant fra finansiøren DnB NOR. Finnmark fylkeskommune er en tredje finansiør men har kun en observatørrolle i styringsgruppa. Prosjektledelsen ivaretas av Origo og det er etablert en egen inntakskomité med eksterne representanter.

Målsetningen med Inkubator Nord er å bidra til nyskaping og innovasjon gjennom å tilby gründere med særlig potensial for vekst og utvikling støtte i arbeidet med å kommersialisere forretningsideen.

Inkubator Nord inngår i SIVA’s nasjonale FoU-inkubatorprogram. SIVA's inkubatorkonsept baserer seg på en tro på at gründere som tilknyttet er innovativt og utviklende miljø lettere oppnår å realisere sin idé. Særlig gjelder dette ideer med innovasjonshøyde og stort markeds- og lønnsomhetspotensial.

Signeringen av samarbeidsavtalen med DnB NOR er en innovasjon i seg selv, mener Arve Tannvik fra Kirkenes Næringshage.Her sammen med Trond Hanssen fra DnB NOR og Harald Karlstrøm fra Origo.

NYHETER:

11.09.2017
Ny nettside
11.05.2015
Ny prosjektleder i Origo
09.01.2015
Styrekompetansekurs
11.04.2014
Ny prosjektleder i Origo
[ NYHETSARKIV