Logo
Nyhetsartikkel /

Nasjonal VRI-suksess i Alta

Skrevet av: Hege Elisabeth Johansen         Dato: 19.03.10 13:45

Den nasjonale VRI-samlingen i Alta nylig ble et bevis på at den nordligste VRI-regionen er en viktig døråpner mot næringslivet i nord.

Det mente flere av deltakerne etter at konferansen ble avrundet tirsdag.
– Å samle så mange fra ulike forskermiljøer og fra det offentlige på én og samme arena – og attpåtil få vist fram Finnmark på sitt beste, er selvsagt veldig hyggelig. Det sier prosjektleder for VRI Finnmark, Arild Røkenes, og prosjektkoordinator, Jan Dølør, i Origo. De er begge svært fornøyde i etterkant av det som var fylkets første nasjonale VRI-samling.

 

VRI-midler kommer til sin rett
De rundt 100 deltakerne fra «storfamilien» VRI fikk stifte nærmere bekjentskap med flere av den nordligste regionens beste sider; fantastisk vintervær, Finnmarksløpet, mat i særklasse og trollbindende joik. Og de fikk ikke minst servert et program bestående av gode og tidsaktuelle innlegg, som ifølge Røkenes og Dølør viste flere gode eksempler på at VRI-midlene kommer til sin rett i de bedriftene som har blitt tildelt tilskudd til utviklingsprosjekter der forskningskompetanse står sentralt i gjennomføringen.

 

Har lykkes i Finnmark
Headingene for de to konferansedagene var henholdsvis «Internasjonalisering av VRI-prosjekter» og «Kommunikasjon og prosjektledelse». Ifølge Dølør hadde konferansen i Alta et mer praktisk og et sterkere fokus på bedriftsrettet samarbeid mellom bedrifter, og på hvordan det er mulig å få til bedrifts- og næringsutvikling ved hjelp av forskning, enn det som har vært vanlig.
– Dette mener vi at man lykkes med i Finnmark. VRIs målgruppe er bedrifter og næringsliv. Å finne arbeidsmetoder og benytte et språk som «går hjem» i næringslivet er avgjørende, fastslår han, og sier årets nasjonale samling i så måte skilte seg fra tidligere samlinger.

 

VRI i et historisk perspektiv
De er begge er imponerte over nivået på innleggene og har også inntrykk av de øvrige deltakerne forlot Alta med samme oppfatning. Røkenes peker blant annet på Sveinung Eikelands (Norut Alta) innlegg som interessant. Eikeland kikket blant annet nærmere på hva som kjennetegner innovasjonsprosesser i en råvarebasert periferiregion som Finnmark, på hvordan ideer oppstår til innovasjoner, samt på hvordan prosjekter implementeres i «normal» virksomhet.
– Eikeland satte VRI i et historisk perspektiv og fikk programmet plassert i en større sammenheng, utdyper Røkenes, og mener man underveis i arrangementet fikk demonstrert at VRI-Finnmark i stor grad har lykkes i arbeidet mot næringslivet.

 

Et viktig kompliment
Mange av deltakerne startet sitt opphold i byen med en omvisning i Altas kunnskapspark, og det var imponerte gjester som lot seg begeistre over bedriftene og livet i parken. Besøket og et eksklusivt måltid hos reiselivsbedriften Sorrisniva ble også en suksess. Tilbakemeldingene etter konferansen som strakk seg over to dager og fant sted på Rica Hotel i Alta, har så langt vært veldig positive.

Seniorrådgiver i Forskningsrådet (Avdeling for regional FoU), Inger Midtkandal, er svært begeistret etter besøket i Alta.
– VRI-Finnmark fikk vist at regionen er en viktig døråpner mot næringslivet i nord, påpeker Midtkandal.

Tilbakemeldingen fra Forskningsrådet oppfattes som et viktig kompliment i VRI-Finnmark. Røkenes og Dølør mener Midtkandals betegnelse av VRI-regionen som en «døråpner» er et tegn på at man når sine mål i arbeidet ut mot bedrifter.
– Vi har nok et bredere bedriftsfokus i Finnmark enn hva de øvrige regionene har. I Finnmark har man klart å introdusere forskning for bedrifter som kanskje ikke har benyttet seg av forskning tidligere. Vi har i så måte muligens hatt en «lettere vei å gå» med tanke på at FoU innen bedriftsutvikling ikke har vært så aktuelt i fylket før nå, hevder Røkenes og Dølør.

Leder for VRI Finnmark, Arild Røkenes (th), og prosjektkoordinator, Jan Dølør i Origo, sammen med Forskningsrådets Åse Kaurin.

NYHETER:

11.09.2017
Ny nettside
11.05.2015
Ny prosjektleder i Origo
09.01.2015
Styrekompetansekurs
11.04.2014
Ny prosjektleder i Origo
[ NYHETSARKIV