Logo
Nyhetsartikkel /

Metaller og mineraler > olje og gass?

Skrevet av: Hege Elisabeth Johansen         Dato: 18.03.10 08:51

Kan mineraler og metaller få større betydning for utviklingen av Nord-Norge enn olje og gass ?

Spørsmålet er det administrerende direktør i gruveselskapet Nussir ASA, Øystein Rushfeldt, som stiller i forbindelse med Origos og Alta Næringsforenings kommende frokostmøte i Kunnskapsparken Alta tirsdag 23. mars.

«Ja»

Rushfeldt er ikke i tvil om at svaret på det innledende spørsmålet vil være «ja» om man tar utviklingen i betraktning og kikker bare 10-20 år fram i tid. Mineralforekomstene i nord, som består i både kopper, platina og gull, beskrives som svært gode. Ifølge Rushfeldt finnes det store oppdagede og ikke-oppdagede ressurser i Norge, og da særlig i nord. Man har så langt riktignok ikke gjennomført boring som gir en fullstendig oversikt over forekomstene totalt sett, men når det kommer til ressursene i Finnmark, er det klart at forekomstene som til nå er avdekket i Kvalsund-området er mer enn store nok til at man kan gå i gang med utvinning allerede innen tre år.


Mangel på metaller

– Det skjer svært spennende ting når det kommer til denne type industri i Norge, fastslår Rushfeldt, som vil fokusere på flere ting under møtet i kunnskapsparken. Deriblant på oppfatningen av tilgangen på metaller er ubegrenset. Ifølge han tilsier tvert imot mye at vi vil kunne oppleve mangel på metaller i nær framtid.

Han vil bruke gruveselskapet Nussir som «case» i sitt innlegg. Gruvedrifta i Kvalsund har vært mye omtalt i lokale medier og har blant annet blitt beskrevet som den lille kommunens «Melkøya». Antall arbeidsplasser, levetid, hvilke konsekvenser gruveaktivitet vil få for eksempelvis leverandørindustri og entreprenører, er selvsagt noe som opptar befolkningen både lokalt og regionalt. Rushfeldt har tidligere uttalt til media at forekomstene som til nå er avdekket bare i Kvalsund-området vil kunne gi drift i minst 30 år. At malmforekomstene sannsynligvis fortsetter under fjorden og østover vil kunne øke driftsperioden betraktelig og kunne resultere i gruvedrift i flere generasjoner.


Intensive ringvirkninger

Rushfeldt er ikke i tvil om at denne type industri vil gi store ringvirkninger lokalt og regionalt, og langt sterkere ringvirkninger enn eksempelvis olje- og gassindustrien – som det her er nærliggende og sammenligne med.
– Med tanke på at de geologiske ressursene det her er snakk om finnes på land vil denne industrien kunne gi langt mer intensive ringvirkninger enn eksempelvis olje- og gassindustri i Finnmark. Særlig med tanke på lokal arbeidskraft. Men det er avgjørende at et gruveselskap har sitt opphav og sin forankring i landsdelen dersom man skal kunne se de store effektene, framhever Rushfeldt, og viser til Syd-Varanger der man i stor grad har benyttet seg av tilbydere lokalt og regionalt.


En ny generasjon gruvedrift

Han tror dagens utvikling kan bli en døråpner for en ny generasjon gruveindustri i Norge. Lykkes «caset» i dette tilfellet, brytes ifølge Rushfeldt en stillstand som har eksistert nesten siden Norge ble en oljenasjon, når det kommer til åpning av nye gruver.
– Utfordringene er mange. Men gjøres dette riktig, og kan man få til godt samarbeid og gode løsninger på utfordringene man står overfor, vil oppmerksomheten og interessen for industrien bare øke, og ikke minst vil et finnmarksbasert selskap kunne gå foran som et godt eksempel, sier Rushfeldt.

Han oppfordrer særlig leverandører av tjenester og produkter til denne type industri, aktører innen lokal og regional forvaltning, innen finans, samt potensielle framtidige investorer til å hake av en frokosttime på kalenderen denne tirsdagen.

Kan mineraler og metaller få større betydning for utviklingen av Nord-Norge enn olje og gass? Adm.dir. i Nussir ASA, Øystein Rushfeldt, gir noen svar på kommende frokostmøte.

NYHETER:

11.09.2017
Ny nettside
11.05.2015
Ny prosjektleder i Origo
09.01.2015
Styrekompetansekurs
11.04.2014
Ny prosjektleder i Origo
[ NYHETSARKIV