Logo
Nyhetsartikkel /

En merkedag i Finnmarks næringslivshistorie

Dato: 05.02.10 08:50

Fredag 5. februar er en merkedag i Finnmarks næringslivshistorie. North Energy er det første børsnoterte selskapet som er stiftet i Finnmark og har sitt hovedkontor og en solid aksjonærgruppe her i fylket! Og har hentet 400 mill fra investorer i inn og utland.

Veldig tidlig i utviklingen av Norths hovedstrategi, faktisk før selskapet ble stiftet, så vi dette som den milepælen det var knyttet størst risiko til. Den har gått under navnet ”storemisjonen”. Her skulle vi hente inn den kapitalen som vi ville trenge for å finne olje i noen av de planlagte åtte borehullene. Det er en stor lettelse og glede at dette nå er på plass! Selskapets ledelse og styre har gjort en glimrende jobb sammen med våre tilretteleggere. De opprinnelige strategier er fulgt til punkt og prikke!

Vi ser nå frem til å følge selskapet i de kommende avgjørende boreoperasjoner og utviklingen på børsen i trygg forvisning om at det gjør mange nordlendinger sammen med oss. Det er nemlig svært mange nordnorske eiere på selskapets aksjonærliste og vi håper enda flere vil handle med aksjen nå som den kan kjøpes på Oslo Axess under tickeren NORTH. Dette er og blir Nord-Norges eget oljeselskap!

Harald Karlstrøm Administrerende Direktør i Origo.


Flere gratulerer:


Gratulerer med vellykket utvikling og den store kapitalutvidelsen på 400 millioner kroner  i North Energy som tegnes på Oslo Axess idag. Origo og miljøet i Kunnskapsparken i Alta kan virkelig være stolte over å ha lykkes med å utvikle en slik kompetanse i sin midte. Dette er hittil den absolutt største børsnoteringen i miljøer som SIVA deltar i. Vi gratulerer også alle de andre miljøene i hele landsdelen som var med i North Energy fra starten av. For SIVA er det selvsagt spesielt gledelig at mange av de miljøene som SIVA deltar i, næringshager, kunnskapsparker og investeringsselskaper i hele landsdelen var aktivt med som  medeiere fra starten av.

Beste hilsen fra SIVA ved Harald Kjelstad!


Statsråd Trond Giske har bedt meg overbringe de beste gratulasjoner i anledning den  vellykkete utviklingen og den store kapitalutvidelsen  i North Energy som tegnes på Oslo Axess idag. Origo og miljøet i Kunnskapsparken i Alta og de andre kunnskapsmiljøene i Nord-Norge kan virkelig være stolte over å ha lykkes med å bidra til å utvikle dette selskapet og kompetansemiljøet rundt!

Vennlig hilsen Ola Nafstad, ekspedisjonssjef Nærings- og handelsdepartementet, Forsknings- og innovasjonsavdelingen


Eg vil gjerne få gratulerer dykk med kapitalutvidinga. Eg har stor sans for at de har vald å satse i Nord-Noreg og i Finnmark, og håpar at dette kan inspirere andre til å gjere det same. Det gler meg at samarbeidet med SIVA sine innovasjonsmiljø ber frukter. Lukke til med det vidare arbeidet!

Vennleg helsing Liv Signe Navarsete, Kommunal- og regionalminister.
 

04.09.2007 fortalte Harald Karlstrøm til Altaposten at ledergruppa for North Energy skulle på plass i løpet av året og at man ønsket seg inn i toppetasjen i Kunnskapsparken. Foto:Kristensen

NYHETER:

11.09.2017
Ny nettside
11.05.2015
Ny prosjektleder i Origo
09.01.2015
Styrekompetansekurs
11.04.2014
Ny prosjektleder i Origo
[ NYHETSARKIV