Logo
Nyhetsartikkel /

Penger til forskning for Kirkenesbedrifter

Skrevet av: Elisabeth Andersen         Dato: 03.02.10 10:28

Penger til forskningsarbeid for Kirkenesbedrifter

To spennende utviklingsprosjekter der bedrifter har koblet på forskerkompetanse fikk nylig hver sin innovasjonssjekk på henholdsvis 85.000 og 100.000 kroner fra VRI Finnmark (Virkemidler for regional FoU og innovasjon). Utdelingen fant sted i Kirkenes Næringshage.

- Vi har besluttet å tildele midler til Radius Kirkenes for sitt spennende prosjekt der hovedmålet er å etablere et opplegg for en bærekraftig fisketurisme i "2. vann" i Kirkenes og til Perpetuum Waste Management AS som skal utvikle en prosess som raskt og mer effektivt skal gjøre det mulig å omforme borekaks til masse egnet for bygningsformål, forklarer prosjektleder Arild Røkenes i VRI Finnmark.

Midler inn på et tidlig stadium

Midlene som blir gitt i form av en "Innovasjonssjekk" skal brukes til å engasjere forskningskompetanse i forstudier og er dermed ment for et veldig tidlig stadium i utviklingsprosjektene. Radius Kirkenes skal blant annet bruke de til et forstudie for å kartlegge det biologiske og ressursmessige grunnlag for å drive et bærekraftig turisfiske i 2. vann. Man skal også klarlegge hvilke typer fisk som er mest interessant for potensielle kunder samt utrede hvordan man skal legge produktet til rette rent praktisk.

Organisert ferskvannfiske som tilbud til turister er så langt i bare svært beskjeden grad blitt satset på i Norge og i Finnmark. Radius Kirkenes tror det ligger et stort uutnyttet potensial i en organisert og tilrettelagt ferskvannsfisketurisme.

Perpetuum Waste Management AS skal i første fase jobbe med å konkretisere problemstillinger og tiltak som må til for å teste ut om en bakteriologisk renseprosess av borekaks kan fungere i arktisk klima.

For oljeboring i nord er det pålagt å ta vare på borekakset da det kan inneholde forurensende stoffer. Da dette i utgangspunktet er knust stein, kan materialet egne seg til ulike typer masser og fungere som for eksempel stabil byggegrunn. Det må imidlertid deponeres over en del år før det egner seg til bruk. I følge Perpetuum kan prosessen gjøres bedre og på langt kortere tid hvis man benytter seg av bakteriologisk rensing.

Innovasjonssjekk et lavterskeltilbud

Terskelen for å søke om virkemidler for forprosjekter og tidlige faser av utviklingsprosjekter der man kobler inn forskningskompetanse er lav, og søknadsprosedyren er i følge Røkenes enkel. Han oppfordrer bedrifter som føler at de trenger mer spisskompetanse enn de selv sitter på til henvende seg til Kirkenes Næringshage , eventuelt søke direkte via hjemmesidene til VRI Finnmark.

- VRI Finnmark har inngått en avtale med Kirkenes Næringshage som skal være en lokal kontakt i Sør-Varanger for det regionale virkemiddelprogrammet. De kan veilede dersom bedrifter har spørsmål angående VRI-programmet generelt og de kan hjelpe til i søknadsprosessen, opplyser Røkenes.

Fakta om VRI Finnmark

VRI-Finnmark er et 3-årig regionalt program finansiert av Norges Forskningsråd, Finnmark fylkeskommune og Innovasjon Norge. Programmets hovedmål er å øke bedriftenes bruk av forskningskompetanse i sitt utiklingsarbeid, og gjøre forskningsinstitusjonene mer næringsorientert.

Forutsetningene for å få støtte over VRI-programmet er at man har et utviklingsprosjekt som krever forskningskompetanse i gjennomføringen samtidig som prosjektet skal være viktig for bedriftens kommersielle utvikling. Programmet har fokus på mat- og energisektoren, reiseliv og videreutvikling av næringssamarbeid med Russland, men utelukker ikke andre bransjer eller sektorer.

Du finner mer informasjon av programmet på www.vrifinnmark.no

Arild Røkenes deler ut VRI Finnmarks "innovasjonssjekk" til Radius Kirkenes og Perpetuum Waste Management i Kirkenes Næringshage. Foto: Yngve Grønvik, Sør-Varanger Avis.

NYHETER:

11.09.2017
Ny nettside
11.05.2015
Ny prosjektleder i Origo
09.01.2015
Styrekompetansekurs
11.04.2014
Ny prosjektleder i Origo
[ NYHETSARKIV