Logo
Nyhetsartikkel /

Samler ressurser for å være i beredskap

Skrevet av: Elisabeth Andersen         Dato: 18.01.10 12:27

Samler ressursene i Nord-Norge for å være i bedre beredskap

Et nytt nordnorsk selskap rigger seg nå for å levere beredskapstjenester i forbindelse med skipsfart og petroleumsoperasjoner på nordnorsk sokkel.

- Aktiviteten på den nordlige sokkelen vil tilta i årene som kommer og premissene for olje- og gassvirksomhet i disse områdene stiller strenge krav til kystnær oljevernberedskap. Vår oppgave er å verne den arktiske kysten og skape trygghet i sameksistensen mellom viktige næringer i regionen, sier Harald Karlstrøm (Origo), styreleder i selskapet som har fått navnet Arctic Protection AS.

Selskapet er en fusjon av tidligere Maritime Preparedness Operations, Arctic Protection og Norwegian Petro Services og har sitt operative hovedkvarter i Honningsvåg mens spesialkompetansen på rådgivning og beredskapsplanlegging leveres av datterselskapet NPS i Harstad.

Omfattende virksomhet
Fram til nå har Arctic Protection (tidligere MAPO)levert beredskap under samtlige omlastingsoperasjoner fra skip til skip som har vært gjennomført i Nord-Norge siden 2005. Selskapet skreddersyr også beredskapsplaner for alle typer maritime operasjoner og har levert planer til en rekke operatørselskap og aktører på norsk sokkel.

Arctic Protection kurser personell i bruk av oljevernutstyr og gir opplæring av personell både til fiskeflåten og handelsflåten. Selskapet jobber også med utvikling av ny lense-teknologi sammen med forskningsinstitusjoner og produsenter av oljevernutstyr.

Ser mot Goliat
Økt virksomhet på nordnorsk sokkel innebærer økt risiko for at uhell kan skje. Et arktisk klima og spesielle arealforhold mellom ulike næringsaktører i omstridte områder fører til at særskilte hensyn må tas, og der er følgelig noen utfordringer ved kystnære operasjoner.

- Ved å samordne aktører som i dag deltar i beredskapsetableringen i en enhet vil man sikre mer effektive og operative løsninger og kunne gi et godt totalkonsept for kunden, mener styremedlem Stein Thorbjørnsen, som har mer enn 20 års erfaring fra petroleumsbransjen og beredskapsrådgivning.

Goliat-utbyggingen anses som den store utfordringen;
- Vi anser produksjonsboringene og igangsettingen av produksjonen på Goliat samt de planlagte leteboringene utenfor kysten av Finnmark og Nordland som de nærmeste hendelsene som vil ha behov for beredskapstiltak, forteller Karlstrøm.

Det forventes også økt transport av oljeprodukter fra Russland forbi Finnmarkskysten i årene som kommer og behovet for beredskapstiltak på dette området vil aktualiseres ytterligere.

Fokuset er vern av kysten
I dag har selskapet 9 ansatte samt en pool av tilkallingspersonell som brukes i forbindelse med operasjoner. Disse er fordelt mellom det operative hovedkvarteret i Honningsvåg og kontoret for beredskapsplanlegging i Harstad. Styreleder Karlstrøm ser muligheter for at selskapet etter hvert vil ha en form for etablering også på andre steder langs den nordnorske kysten, men sier at fokuset er å ha de beste beredskapsløsninger, være mobil og ha kortest mulig responstid;
- Vi skal verne kysten, det er vårt fokus, poengterer han.

Selskapets styre:
Styreleder Harald Johannes Karlstrøm
Styremedlem Stein Thorbjørnsen
Styremedlem Johann Petter Barlindhaug
Styremedlem Oddvar Rundereim

Selskapets Eiere:
Origo Kapital AS, Nordic Investment AS, Mot Nord AS, Geir Hokland AS, Perpetuum AS, Markleen AS, NOFI Tromsø AS, All Maritim AS, Haram Consult AS, Navigare AS, Brink AS

NYHETER:

11.09.2017
Ny nettside
11.05.2015
Ny prosjektleder i Origo
09.01.2015
Styrekompetansekurs
11.04.2014
Ny prosjektleder i Origo
[ NYHETSARKIV